Browsed by
Tag: fanatics

psg x fanatics ดีลนอกสนามสร้างมูลค่าควบคู่กับการกีฬา

psg x fanatics ดีลนอกสนามสร้างมูลค่าควบคู่กับการกีฬา

แฟน ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง จะมีประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่เมื่อจะมองหาเครื่องแต่งกายใหม่ล่าสุดจากสโมสร แชมป์ลีก เอิงเร็ว ๆ นี้ เมื่อสโมสรได้ลงนามข้อตกลง 10 ปีกับ Fanatics อ่านต่อ…